Olcsóbb lesz a tömegközlekedés

buszA gazdasági válság közepette akad egy város Magyarországon, mely 2013. március 27.-én úgy döntött, hogy csökkenti a városi közösségi közlekedés díjait. Komárom már eddig is példamutató módon támogatta a közösségi közlekedést. A városban tanuló diákok már hosszú évek óta támogatott bérletet kaptak az önkormányzattól.  Több érdekes kezdeményezést is kipróbált a város vezetése, ilyen volt például  a csúcsidőszakon kívüli olcsóbb vonaljegy amelyet 175 forint helyett 135-forintért lehetett megvásárolni a járműveken.  Komárom város képviselőtestülete  egyhangúan elfogadta azt az indítványt amelyben a város kötelezi magát a jegyárcsökkentésből származó jegyárbevétel kiesés kifizetésére a közösségi közlekedést üzemeltető Vértes Volán Zrt.  részére.


 A részletek :

Városunkban a helyi menetrend szerinti személyszállítást az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény figyelembevételével, az önkormányzattal megkötött Helyi járati Közszolgáltatási Szerződés alapján 2018. december 31-ig a Vértes Volán Zrt. látja el.

Komárom helyi autóbusz-közlekedésének díjait a 2012. december 20-án megkötött Helyi járati Közszolgáltatási Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Vértes Volán Zrt. között létrejött szerződés 5. pontja szerint a menetdíjakat és az utazási feltételeket a felek rendszeresen felülvizsgálják. A díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a szolgáltatónak a díjszabásban, annak hatálybalépését 30 nappal megelőzően közzé kell tennie.

A város helyi közlekedésében érvényes díjak módosítására utoljára 2012. január 1-jétől került sor. A Képviselő-testület a szerződésben meghatározott tarifák mértékét 2011. december 1-jén a 199/2011. (XII.1.) számú határozatában hagyta jóvá, és azok bevezetését 2012. január 1-jétől tette lehetővé a helyi közlekedésében.

Az Önkormányzat megvizsgálta az érvényes menetdíjakat és javaslatot tesz a Vértes Volán Zrt. felé, hogy a lakosság terheinek csökkentésére a menetdíjak tekintetében árcsökkentést hajtson végre. Az így kieső bevételt az Önkormányzat működési költségtérítésként megtérítené a közlekedési vállalatnak.

Az Önkormányzat jegy fajtánként differenciált mértékben javasolja a tarifák csökkentését, melynek lényege a következő:

A támogatás nélküli menetjegyek és bérletek esetében 3-5% közötti a tarifacsökkentés mértéke.

Azokhoz a bérletfajtákhoz, amelyekhez egyébként is fűződik szociálpolitikai menetdíj-támogatás (tanuló és nyugdíjas bérletek), további jelentős kedvezmények kapcsolódnának a helyi járatok igénybevételéhez. Ebben az esetben a nyugdíjasok számára 31% mértékű árcsökkentést javaslunk, mely értékben havi 460 Ft-ot jelentene, a tanuló bérletek esetében 10%, mely értékben havi 60 Ft megtakarítást jelent a vásárlók részére.

2012-ben az önkormányzat 300 Ft/db/hó összeggel támogatta a komáromi lakóhelyű diákok helyi járatokon történő utazását. A jelenlegi javaslat szerint az önkormányzat átvállalná a diákoktól a diákbérlet árának 100 %-át azzal, hogy ebben a kedvezményben részesítene valamennyi Komáromban tanuló diákot.

Az alábbi táblázatban bemutatott, tervezett darabszámok feltételezik, hogy az önkormányzat minden Komárom városban tanuló diák számára tanulóbérlet támogatást biztosít 100% mértékben.

1. sz. táblázat

Sor

Megnevezés

Egységár 2012.

01. 01. (Ft/db)

Javasolt tarifa 2013. 05.01. (Ft/db)

Árváltozás mértéke (%)

2013. terv módosított (db)

Nettó bevétel terv (Ft)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

autóbuszon váltott menetjegy

175

170

97,14%

68 875

9 219 488

2.

délelőtti jegy

135

130

96,30%

26 756

2 738 803

3.

átszálló jegy

270

260

96,30%

26

5 323

4.

családi jegy

550

520

94,55%

10

4 094

5.

összvonalas bérlet (havi)

2 625

2 500

95,24%

3 603

7 092 520

6.

összvonalas bérlet (kéthetes)

1 460

1 390

95,21%

20

21 890

7.

nyugdíjas bérlet (havi)

1 460

1 000

68,49%

1 140

897 638

8.

tanuló bérlet (havi)

560

500

89,29%

43 044

16 946 457

9.

szociálpolitikai menetdíj-támogatás (bruttó 1710 Ft/db/hó)

44 184

59 491 843

10.

Összesen:

96 418 055

A táblázat 1-8. soraiban bemutatott utazási igazolványok eladásából származó nettó bevételeket kiegészíti a 9. sorban szereplő szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel.

A 9. sorban szereplő szociálpolitikai menetdíj-támogatás az eladott tanuló és nyugdíjas bérletek után igényelhető. Értéke bruttó 1.710 Ft/db/hó.

Az évi összes 44.184 db bérlet után, nettó 59.491.843 Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás igényelhető, mellyel a differenciáltan – 3-31% mértékben – végrehajtott tarifacsökkentés mellett a várható személyszállítási bevétel a Vértes Volán Zrt.-nél éves szinten 96.418.055 Ft.

A menetdíjak mértékének csökkentésében figyelembe vettük az ár-érzékeny utascsoport érdekeit, a nyugdíjas és a tanuló bérletek árának magasabb mértékű csökkentését tűzve ki célul.

Amennyiben a komáromi iskolákba járó tanulók bérletvásárlásához az önkormányzat 100%-os mértékű támogatást biztosít, az a következő táblázatban bemutatott összeggel emeli a helyi közlekedésben elérhető bevételeket a Vértes Volán Zrt.-nél.

2. sz. táblázat

Megnevezés

Egységár 2012.

01. 01. (Ft/db)

Javasolt tarifa 2013. 05.01. (Ft/db)

Tervezett mennyiség 100%-os támogatással (db)

Nettó bevétel támogatással(Ft)

2012. évi értékesített mennyiség részbeni támogatással (db)

Nettó bevétel részbeni támogatással (Ft)

Támogatás bevezetésével elérhető bevétel többlet (Ft)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

tanuló bérlet (havi)

560

500

43 044

16 946 457

13 458

5 934 236

11 012 220

szociálpolitikai menetdíj-támogatás (bruttó 1710 Ft/db/hó)

43 044

57 956 882

13 458

18 120 614

39 836 268

Összesen:

74 903 339

24 054 850

50 848 488

2012-ben az önkormányzat 300 Ft/db/hó összeggel támogatta a komáromi lakóhelyű diákok helyi járatokon történő utazását. Ezzel 2012. évben 13.458 db diákbérlet került értékesítésre, mellyel a tanuló bérletből, valamint az ezt kiegészítő szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel nettó 24.054.850 Ft volt.

Amennyiben az Önkormányzat 100 % mértékű bérlettámogatást biztosít minden komáromi általános és középiskolába járó tanulónak, úgy várhatóan 43.044 db diákbérletet lehetne értékesíteni, mellyel a tanuló bérletből és az ezt kiegészítő szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel nettó 74.903.339 Ft értékre növekedne. Az intézkedés hatására közel 51 millió forinttal növekedne a helyi személyszállítás bevétele, így további működési költségtérítésre nem lenne szükség.

Komárom Város Önkormányzata 2008. április hónaptól jelentős menetrendi bővítéseket vezetett be, mely megnövelte a helyi közlekedés költségeit. A személyszállítási bevételek ezzel együtt nem növekedtek ugyanilyen arányban, így a bevétellel nem fedezett indokolt költségeket működési költségtérítésként Önkormányzatunk biztosította költségvetésében a Vértes Volán Zrt. részére.

A 2011. évi gazdálkodáshoz az állam 4.239 M Ft normatív támogatást biztosított, ezt kiegészítette az Önkormányzat ugyanennyi, 4.239 M Ft összeggel.

A tanulók bérletvásárlásához 3,428 millió Ft támogatást biztosított, és ezen felül az elszámoláskor 24 M Ft működési költségtérítés kifizetését hagyta jóvá a Képviselő-testület.

Ezzel az Önkormányzat a 2011. évi helyi közlekedés költségeihez 31.667 E Ft-tal járult hozzá.

A szükséges költségtérítés összege 2013. évben az állami normatív támogatás összegével tovább növekedne várhatóan 35.906 E Ft-ra, mert az idei év állami költségvetése nem tartalmazza ezt a támogatási formát.

Komárom Város Önkormányzatának kiadásai a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatosan

(Ft)

2011. évben

2012. évben

2013. (tervezett) a javaslat elfogadása esetén

Diákbérlet támogatás

3.428.400

3.142.800

21.522.000

Pályázati önrész

4.239.000

5.511.000

0

Működési költségtérítés

24.000.000

27.602.000

0

Összesen:

31.667.400

36.255.800

21.522.000

Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a Komáromi iskolákban tanuló diákok helyi közlekedési támogatását, úgy az a hozzá tartozó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegével várhatóan olyan mértékben növeli a Vértes Volán Zrt. menetdíj bevételt, hogy fedezni tudja Komárom város helyi járati közlekedésének költségeit, és az további működési költségtérítést nem igényel.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület személyszállítási menetdíjakkal és a diák autóbuszbérletek támogatásával kapcsolatos állásfoglalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

  1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 1-jétől Komárom város területén a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés

Menetdíj

2013. május 1-jétől

(Ft/db)

Árváltozás mértéke

(%)

autóbuszon váltott menetjegy

170

97,14%

délelőtti jegy

130

96,30%

átszálló jegy

260

96,30%

családi jegy

520

94,55%

összvonalas bérlet (havi)

2 500

95,24%

összvonalas bérlet (kéthetes)

1 390

95,21%

nyugdíjas bérlet (havi)

1 000

68,49%

tanuló bérlet (havi)

500

89,29%

  1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a komáromi székhelyű általános- és középiskolákba járó tanulók bérletvásárlásához 100%-os mértékű támogatást biztosít.

  1. Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi diák autóbuszbérletek megvásárlásához szükséges 21.522.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Dr. Molnár Attila polgármester

Forrás: komarom.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .