Frissült a BKK üzletszabályzata

Ha nem tudod a szabályt betartatni, törlöd a szabályt...
Ha nem tudod a szabályt betartatni, törlöd a szabályt…

Bevallom már nem viccesnek, hanem nevetségesnek tartom a BKK viselkedését. Mivel saját munkatársaitól nem tudja megkövetelni a fegyelmet és a saját üzletszabályzatának betartását, ezért inkább kivesz mindent az új üzletszabályzatából, amit saját ellenőreiknek kéne teljesíteniük. Lényegében a BKK területén , kizárólag csak az utasoknak van  kötelességük, az ellenőröknek nincs. Miért írom ezt? Hatályba lépett a BKK 2014. október 7.-én kelt üzletszabályzata. Mint köztudott, folyamatosan fel szoktam hívni az utasok figyelmét arra, hogy az ellenőr megjelenését az üzletszabályzat pontosan és aprólékosan leírja és ezt az ellenőrök jó ha 10 %-a betartja. Ezt a szabályozást ki is vette a BKK az üzletszabályzatból. Eddig a jegyellenőr a fényképes kitűzőjét mellmagasságban a felsőruházata jobb oldalán, míg karszalagját a bal felsőkarján volt köteles viselni, az ellenőrzése során. Ezeket a BKK egy tollvonással törölte. Ha én vezetném ezt a társaságot és egy ilyen egyszerű szabály betartását nem tudnám kikényszeríteni saját dolgozóimtól, akkor önként mondanék le, még mielőtt teljesen nevetségessé válnék!

V.3 : A jegyellenőröket azonosítja az arcképes, sorszámozott szolgálati kitűzőjük, valamint karszalagjuk, amelyeket jól látható helyen, a felsőruházaton kell elhelyezniük az ellenőrzés megkezdése előtt. A jegyellenőrök mind egyenruhában, mind polgári ruhában végezhetnek jegyellenőrzést. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, arcképes sorszámozott szolgálati kitűzőjét, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

Vissza került az ellenőrök kötelezettsége köré a jeggyel nem rendelkező és pótdíjat fizetni nem akaró utasok , az utazásból történő kizárásának kötelezettsége. Ez nem újdonság, hiszen aki rendszeresen olvas, az tudja, hogy erősen kritizáltam ennek a kötelezettségnek a korábbi  megszüntetését, amely lehetőséget adott az ellenőröknek a faji, nemi, korbeli és egyéb diszkriminációra. Üdvözlöm, hogy a jegy nélkül utazó, pótdíjat fizetni nem szándékozó utast a BKK ellenőr ezentúl KÖTELES kizárni a szolgáltatásból, magyarul leszállítani. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez nem fog a gyakorlatban megvalósulni, de legalább elméletben megvalósul az egyenlő bánásmód.

V.4.1 : A pótdíj megfizetését megtagadó vagy személyi azonosságát hivatalos okmányból igazolni nem szándékozó személyeket, amennyiben nincs lehetőség hatósági intézkedés keretében megállapítani az utas személyazonosságát, a jegyellenőrnek az utazásból ki kell zárni. A BKK jegyellenőrei jogosultak az utast kizárni az utas és a BKK között létrejött hálózat rendelkezésre-bocsátási szerződésből.

A BKK , mivel képtelen volt az elmúlt 4 évben szerződött partneri esetében kikényszeríteni, hogy a BKK szolgáltatási területén a szolgáltatók biztosítsák a járművek jegykezelő-készülékeinek működését, ezért itt ismét az utasra hárítja a készülékek hibája miatt bekövetkező felelősséget.  Az üzletszabályzat értelmében forgalomba állhat olyan autóbusz, amelyen nem működik egy jegykezelő sem, de az utas , ha az ellenőrzés során nem tud az adott járművön érvényes jegyet felmutatni, köteles pótdíjat fizetni. Én  utazásom során már találkoztam pl. a 151-es viszonylaton, olyan csuklós autóbusszal amelyen egy működő jegykezelő sem volt. A hibát jeleztem a járművezetőnek, aki megvonta a vállát. A következő megállóban felszálló ellenőr hölgy, azt mondta tudja, már több napja  nem működik egyik sem és alkatrész hiány miatt nem is fog (narancssárga, bélyegzős).

V.2.2: Az előre megváltott vonaljegy típusú jegyeket az utasnak a metróhálózaton az utazás  megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön felszálláskor azonnal érvényesítenie kell a  felszálláshoz használt ajtónál található jegykezelő készülékkel (amennyiben az nem működik,  akkor a legközelebbi jegykezelő készülékkel). A jegykezelés minden esetben az utas feladata, a jegykezelő-készülék hibája esetén az érvényesítést a helyszínen található másik készülék segítségével kell elvégezni.

A kizárólag csak az utas lehet a hibás, feltételezésemet támasztja alá  az is, hogy az üzletszabályzat értelmében a festéket nem tartalmazó bélyegzős jegykezelő esetében-ez ugye nem látszik, csak érvényesítése után -csak az a jegy érvényes, amelyen a festék nélküli tűlenyomat mellett, felett, alatt megtalálható ugyanannak a nem működő jegykezelő készüléknek a jól látható bélyegzőlenyomata is. Ez ugye teljesen lehetetlen, hiszen nincs a nyomtatóban festék, ezért látszik csak a tűlenyomat. Figyelem, mert a szöveg értelmében az ugyanazon a járművön található másik jegykezelő által nyomtatott látható időbélyegzés nem teszi érvényessé a jegyünket- az újrakezelésnek számít, ami tilos!

V. 2.2: A BKK jegyellenőrzésre jogosult dolgozói (a továbbiakban jegyellenőrei) az ellenőrzés megkezdése előtt próbajegy segítségével győződnek meg a jegykezelő-készülékek működőképességéről. Az ellenőrzés során a jegyellenőröknek tépett, szakadt, hiányos, szennyezett jegyet nem áll módjukban elfogadni. A jegyeken csak az elektronikus jegykezelő-készülékek által ejtett roncsolás fogadható el (az is csak akkor, ha ugyanazon készülék érvényes pecsétjét is tartalmazza), vagy a mechanikus jegykezelő-készülékek által kilyukasztott számkockák. A jegyet egyéb sérülés, manipulálás, vagy korábbi utazás során a jegykezelő-készülék által ejtett lyukasztás, roncsolás érvénytelenné, a későbbiekben fel nem használhatóvá teszi.

Pozitív fejlemény, hogy bekerült az üzletszabályzatba az a rendelkezés is amely egy kiesett, pótlásra szoruló vonalszakasz esetében a párhuzamosan közlekedő viszonylatot pótlóként kezeli és a kieső szakaszon újabb jegy érvényesítése nélkül igénybe vehető. Itt is van egy kis trükk, mert ez csak abban az esetben igaz, ha nincs meghirdetett szakaszpótló.  Életszerűen ez úgy néz ki, hogy a 28/62 villamos mondjuk baleset miatt nem közlekedik az Orczy tér és a Liget tér között. Ebben az esetben értelmetlen  pótló buszokat forgalomba állítani, hiszen a villamosvonal mellett párhuzamosan közlekedik a 9 -es busz, amely tökéletesen alkalmas a kieső villamos pótlására az említett szakaszon. Azonban ez csak akkor használható újabb jegy  kezelése nélkül, ha a BKK azt meghirdette. Kérdés, csak az, hogy hogyan! Elfogadja-e a 9-es buszon az ellenőr a villamoson kezelt számkockát és a 9-es buszon a kocka nélküli végén kezelt jegyünket, ha csak úgy kijelentjük, hogy a villamosvezetője azt mondta, hogy utazhatunk jegyünkkel a párhuzamos 9-es buszon, mert nem indul villamospótló autóbusz a baleset miatt pótolandó szakaszon?  Az életből vett példa, pénteki utazásom amikor baleset miatt a 3/62 vonalon a villamosok nem közlekedtek az Örs és a Bosnyák között. A villamoson a következőt mondták be:” …. szakaszon nem közlekedik. Kérjük vegyék igénybe a párhuzamosan közlekedő 32-es buszt is ! ” Ez vajon mit jelent? Az utastájékoztatás nem tartalmazta, hogy villamospótló busz lesz, de azt sem , hogy a 32-es busz szakaszpótlónak számít….

V.1.1: Azon kivételes és speciális esetekben, amikor egy vonal(szakasz) kiesésekor a pótlás nem terjed ki az érintett szakasz teljes hosszára, akkor a nem pótolt résszel párhuzamos  menetrendszerű járataink pótló járatnak számítanak, de kizárólag a pótolt szakasznak megfelelő útvonalon. Az előzőekben felsorolt jegyek kezelésére ilyenkor is az előző bekezdésben ismertetett eljárást kell alkalmazni.

Újdonságként jelent meg, hogy az elsőajtós járatok,  első ajtajánál tilos leszállni. Ez eddig csak ajánlás volt, ma már ez kötelezettség.

V.3 : Egyes járatokon a Szolgáltatók járművezetői vagy az utazási jogosultságot ellenőrző személyzet is végzi az utazásra jogosító jegyek, bérletek és okmányok ellenőrzését (elsőajtós felszállás). Ezen járatok esetében a vezetőnél vagy az utazási jogosultságot ellenőrző személyzetnél helyszínen váltható vonaljegy kapható. Ilyen járműre csak az első (illetve az esélyegyenlőség szempontjainak megfelelően kijelölt) ajtónál lehet felszállni, ahol a járművezető vagy az utazási jogosultságot ellenőrző személyzet ellenőrzi a jegyeket, bérleteket, kedvezményes vagy díjmentes utazásra jogosító egyéb okmányokat. Elsőajtós felszállási rendű járművön a járművezető mellett elhelyezett jegykezelőnél kell érvényesíteni a jegyet, a hátul található jegykezelők csak különleges esetben (pl. babakocsi) használhatóak. A leszállás csak a középső és a hátsó ajtókon át lehetséges.

Az egyenlő  elbírálás szellemiségének hiányára utal, hogy a BKK mivel nem tudta az elmúlt 4 évben kikényszeríteni saját illetve alvállalkozói dolgozóitól a rendes munkavégzést, ezért ismét kizárólag az utast teszi felelőssé. Nem támogatom a bliccelést, de visszatetszést vált ki a BKK azon hozzáállása, hogy kizárólag csak az utasoknak vannak kötelességeik, csak az utasokra vonatkoznak szabályok, saját munkatársaira nem!  Nem azt szeretném, ha az ügyes bliccelő ingyen utazna, hanem azt, ha a felelősség megoszlana a bliccelő utas és hanyag munkát végző dolgozó között. Teljesen elfogadható volna számomra, ha egy első ajtós járművön, jegyellenőrzés során jegy nélkül utazó 50% pótdíj kedvezményt kapna, hiszen a jármű vezetőjének felelőssége ugyanolyan mértékű, mivel az ő feladata lett volna az utazási jogosultság ellenőrzése. Ugyanez vonatkozik a metró beléptetőembereinek munkavégzésére is. Ők ezért kapják a fizetésüket! Nincs más feladatuk!

V.3 : Az ellenőrzésre feljogosított személyek jogosultak az utasok jegyének, bérletének vagy utazásra jogosító egyéb okmányának érvényességét ellenőrizni a metróállomás, hév-állomás kijáratainál is, hiszen az utazás befejezésének az állomáson felfestett peronzár vonal átlépése  minősül. Aki a kijárati ellenőrzés során nem tudja igazolni a szolgáltatás igénybevételére való jogosultságát, pótdíjat köteles fizetni. Ha az utas nem rendelkezik érvényes jeggyel, bérlettel vagy utazásra jogosító egyéb okmánnyal, de a bejárati ellenőrzésen ennek ellenére átjutott, ez a körülmény nem mentesíti a pótdíjfizetési kötelezettség alól.

Azoknak akik szeretik a logikai feladványokat, egy idézet a BKK üzletszabályzat 30. oldaláról :

Amennyiben egy viszonylat „A” megállójából egy irányba haladva a viszonylat „B”  megállójába csak úgy lehet utazni, hogy a viszonylat, „C” pontban lévő, „A” megállója és „B” megállója között elhelyezkedő végállomásán át kell szállni, akkor az egyszeri utazásra szóló jegyek érvényesek a végállomáson azonnal történő átszállást követő járaton is, azonban a jegyet a másik jármű jegykezelő készülékén is érvényesíteni kell a jegy számkocka nélküli végén.

Ma, november 23.-án megnéztem a BKK honlapját és egy sort nem találtam, amely felhívta volna az utasok figyelmét az üzletszabályzat változására. Egy 61 oldalas dokumentumról van szó, amelyet az utasok  jegyváltáskor és a járműre történő felszálláskor elfogadnak!  Az utazok kötelezik magukat annak betartására! Kíváncsi lennék rá, hogy hány utas értesült arról, hogy lassan 2 hónapja nagyban megváltozott ez a mindennapi életünket befolyásoló szabályozás. Az is érdekelne, hogy hány utas tudja, hol kell keresnie  az üzletszabályzatot!

[wc_divider style=”dashed” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

Olvasd el ezt is:

15 hozzászólás érkezett ehhez : “Frissült a BKK üzletszabályzata

 1. Mi a baj azzal, ha nem veszi fel asz ellenör a karszalagot? Néhány jogász kitslálta és kész. Értelmetlen szabály volt. Az a legkevésbé fontos, hogy hol van a karszalag, például engem nem is érdekel.

  __

  Ha egy elsőajtós járaton jegynélküli utast fognak, miért bűntessék a vazetőt? Neki buszt kell vezetnie és nem tud azzal mit kezdeni, ha valaki a hátsó ajtón felugrik. Vagy csúcsidőben menjen hárta minden felugrálót ellenőrizni?

  __

  Az egy remek dolog, hogy a pótláshoz nem kell új jegy, de ha egy villamosvonalon végig akarok utazni, középen van a buszos pótlás, akkor 3 végén lyukasszam ki a jegyet? Vagy azért is az utas a hibás, ha a jegynek csak 2 vége van?

  Itt mégjobban megmutatkozik a FUTÁR egynyelvűsége. Az a bemondás, melyet a FUTÁR irányít csakis magyarul mondja be az információt. A külföldi meg honnan találja ki, hogy mit csináljon? Idén én is találkoztam olyannal, aki nem tudta használni a mechanikus jegykezelőt. Na képzeld el őket, hogy az ő általuk által beszélt nyelven megkérdezik a járművezetőt…

  1. Egy Debreceni A BKK már ma túllépte az európában bevett idegennyelvű tájékoztatás szintjét. Fényévekkel megelőzzük szomszédainkat. Lehet pénzt szórni erre, de amíg nincs pénzünk a valóban szükséges dolgokra, addig nem kéne kilapátolni az ablakon.
   Ma is bemondja FUTÁR a város szélén , ahol turista még életében nem járt angolul, hogy nem jár a metró …

   Az elsőajtózás Vitézy Dávid ötlete volt. Ha nem tudja azt megvalósítani, akkor nem kéne fenntartani a nem működő rendszert. Teljesen igazad van abban, hogy a járművezető nem tudja ellenőrizni a jegyeket, de akkor miért játszuk el azt, hogy igen? Bármivel fel tudsz szállni egy elsőajtós buszra de a metróba is ugyanígy le tudsz menni. Teljesen értelmetlen a rendszer.

   A kitűző és a karszalag, elvi kérdés. Ha te vezetőként hozol egy döntést, azt végre kell tudnod hajtatni a beosztottaiddal. Ha egy ilyen egyszerű dolgot sem tudsz kikényszeríteni, akkor nincs mit keresned a vezetői székben !
   A BKK üzletszabályzat mindkét félre érvényes! Nem csak az utasnak kell szabálykövetőnek lennie, hanem a BKK dolgozóinak is. Ha a szabály az, hogy a kitűzőt jobb oldalra kell kitűzni, akkor azt oda kell tenni. Ha valaki nem oda tűzi ki akkor figyelmezteted, megbünteted, majd kirúgod. Elképzelhetetlen, hogy egy vezető egy ilyen apróságon bukjon el és inkább a szabályt változtatja meg a fegyelmezés helyett!

   Kérdésem: mi lesz a következő? Belekerül az üzletszabályzatba, hogy az ellenőr lehet koszos, kiabálhat egy villamoson fel-alá sétálva? A dolgozónak mindenben követnie kell a vezetői utasításokat, aki ezt nem akarja megtenni, az keressen magának más munkát.

   A jegyellenőrök magítélése nem fog változni addig, amíg az utas feladata ellátására teljesen alkalmatlan ellenőrökkel találkozik!
   Nem angolul és németül kell az ellenőrnek értenie, hanem folyékonyan beszélni magyarul és jó konfliktuskezelő képességgel bírnia. Egy ápolt, jólöltözött, határozott fellépésű ellenőr ritkábban kerül konfliktusba az utasokkal. Természetesen az ilyen dolgozó nem megy el jutalékos rendszerben jegyellenőrnek minimálbéren. A szakértelmet, tehetséget meg kell fizetni. Vannak jó ellenőrök, de nagyon kevesen. Én mindig a MÁV ápolt , felkészült jegyvizsgálóit szoktam példaként megemlíteni.

  2. Abban egyetértek, hogy az ellenőrniek először magyarul kell tudnia. Az idegennyelvi ismerete nem is olyan fontos, hiszen ha valaki elutazik ide külföldről, akkor nem a napijegyen fog spórolni. Én még megjegyzem, hogy nekem semmilyen problémám nem volt a jegyellenőrök viselkedésével az idei évben. Megkérdeztem tőlük, hogy merre indul a buszom és teljesen kedvesen elmagyarázták. A hatékonyságba viszont én is belekötök. A napijegyemen letakartam a dátumot a kezemmel, és kb. minden harmadik kérte, hogy mutassam meg a lejáratot.

   ¤¤¤

   Az angol nyelvő tájékoztatást rossz oldalról közelítik meg. Nem kell bemondani, hogy átszállás az M2-es járatra hiszen, a turista is rendelkezik olyan szemmel, ami az M2 feliratot le tudja olvasni. Tehát erre nincs szükség, de a forgalmi változások bemondására minden esetben szükség van. És nem is kerülne semmi pénzbe, ha a BKK egyik angolul tudó alkalmazotta mondaná fel a hongokat, és nem valaki Nagybrittanniából…

   Viszont nekünk, magyaroknak szükség van a magasabb szintű angol tájékoztatásra, hiszen a mi nyelvünk semmeik másikra nem hasonlít. Pl: egy holland megérti a bécsi metró bemondásait, de egy budapestit nem.
   A járat szó más nyelveken
   Linie (Német)
   line (angol)
   linje (svéd)
   linka (cseh)
   linja (finn)
   Linea (olasz)
   Magyarul meg járat, tehát semmi köze hozzá.

   ¤¤¤

   https://www.youtube.com/watch?v=mRA5wfAxvUs&list=UUYwhF_1sd-WS_ShEHynShsw

   Szerintem ez tökéletes utastájékoztatás (Bécsi metró)
   Elég megjegyezni a német számokat (aki annyit nem tud, az nem menjen Bécsbe), és mindent megtudsz. A biztosnság kedvéért viszont ők is bemondják angolul, hogy végállomás. (2:53)

   ¤¤¤

   Az előajtós felszállás elsősorban az anyucikázó csöveseket szűri ki, de egy tavaji bérlettel, ápolt külsőben szinte minden esetben felengednek. Az elsőajtózás csak egy apró szűrő, de a teljes átvizsgálásra attól még szükség van.

   1. Egy Debreceni A metrón és villamoson az összes fontos információ ki van írva, nyelvfüggetlen módon. Felesleges azokat angolul bemondani. Van egy kivétel. Az “ajtó a jobb/bal oldalon nyitható” felirat hülyeség. Sokkal praktikusabb volna ezt nyilakkal jelölni! Szintén ez az az információ amit érdemes bemondani is. A BKK nagy ötlete volt, hogy a 3-as villamos vonalán 2 megállót középperonossá épített át, ezért az ajtók ott már a másik oldalon nyithatók. Ezt be kéne mondani magyarul. Már 3 hónapja közlekedik az új pályán a 3/62/28 villamos, mégis rendszeresen a másik oldalon akarnak az utasok leszállni..

   2. Egy debreceni – A terelést, forgalmi zavart, pótlást én is helyesnek tartom angolul bemondani.

   3. Igen, a villamoson és metrón is kiraktak matricázott táblákat, de ezeket nem tartják karban, még a weboldalon elérhető verziót sem.
    http://www.bkk.hu/m4/pdf/m4_1403_v2.pdf
    Hiányzik Kelenföldről a 8-as busz. Úgyhogy ez inkább félretájékoztatás. Történik egy kis átszervezés és lusták kicserélni a táblákat. Igaz, ha rajtam múlna én monitorokat is felszereltem volna, nem csak kis csík kijelzőket. Azon elférne minden és egyszerűen lehetne frissíteni is.
    Ha máshogy nem , így elférne mindenhova kijelző: http://www.mvkzrt.hu/frame/kijelzo%20autobuszon.jpg

    ¤¤

    Az ajtónyitás irányát meg egyszerűbb volt kiírni, mint egy nyíllal jelezni. Ha nyíllal jelzik, akkor külön kell választani a kijelző 2 oldalát, és külön programmal kéne vezérelni. Persze ez megoldható lenne, csak lusták beprogramozni. A meglévő buszos kijelzőket meg szintén lusták beprogramozni az átszállási lehetőségek kiírására. Inkább a jó az úgy elv szerint működnek.

    1. Egy Debreceni Sokakanak hiányzik a régi jó műanyag tábla az összes megállóval és átszállási lehetőségekkel. Igaz ezt a mobilalkalmazások részben pótolják, de még mindig sokan utaznak internethasználat nélkül. A megállók és átszállási lehetőségek ismerete nagyon hasznos.

     Az ajtónyitás irányát a világon mindenhol meg tudták oldani megfelelő irányba mutató nyilakkal. Nekünk miért ne menne?

   4. Járat?
    A fenti nyelveken vonal.
    Nálunk vonaljegy van és járatszám :))))
    De a hír is úgy szól, hogy “a 6-os villamos vonalán…”

 2. Amikor ezt elovastam egyből rád gondoltam:
  http://civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/uzentek-a-foldonkivuliek-debrecenbe/1126165628

  Debrecenben az utas már köteles leelenőrizni a lepecsételt kódot, és amennyiben hibás (PL: jelen esetben 0 óra 0 perckor 2000 nulladikó nuladikai dátumot ütött) köteles mégegyszer kezelni. Ja, és mitörténik ha a soför újraindítja a rendszert, és a probléma megoldódik?

  Ezt a jegykezelőtípust te csak úgy hívod, hogy a pecsételős narancssárga.
  De most te is gondolj bele! Rossz dátumot üt, és az utas ha meg is nézi a kódot, mivel nem tudja a jelentését nyugottan elrakja. És ha talán nem 2000 nulladikó nulladiát pecsétel, hanem pl. 2014 másidikhó elsejét, akkor megy a bírság. (Egyszer az én próbajegyemmel ez történt: fél ével azelőtti dátumot ütött rá)

  ___

  Az ajtónyitás irányának nyíllal történő kiírása csak egy új algoritmust igényel. Ezt lusták beprogramozni, így kiírják az oldalt. Hogy miért? Mert lusták új algoritmust csinálni.

  __

  A táblákkal csak a bajon, hogy nehéz frissítenő őket ellentétben egy fedélzeti monitorral.

  1. Bécsben is van kis útvonalrajz, de csak a megállók neveit mutatja, mivel azok (legalábbis ott) elég régóta állandóak.
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Routentafel_43er_B1.JPG/1024px-Routentafel_43er_B1.JPG
   Viszont a buszokat állandóan átszervezik, így azokat fölösleges kiírni. Én a kis táblákat támogatom, de csak a megállónevek és csak a metróra és villamosra történő átszállási lehetőségeket kell kiírni, mivel azok ritkán változnak. Most amikor átraknak egy buszt, akkor egyik napról a másikra több száz táblát kéne kicserélni, aminek már a költsége is magas.

   Egy monitort így képzelek el:
   http://www.kepfeltoltes.hu/140728/K_p1_www.kepfeltoltes.hu_.png

   Rajta van minden fontos infó a következő 5 megálló erejéig. Az csak elég. A sima megállófelsorolást meg nyugodtan kirakhatják kis táblákra.

  2. Csináltam még egy miskolci és egy budapestit is
   http://kepfeltoltes.hu/141127/utast_j_koztat__monitor_p_lda_2_www.kepfeltoltes.hu_.png
   http://kepfeltoltes.hu/141127/utast_j_koztat__monitor_p_lda_3_www.kepfeltoltes.hu_.png

   A budapestinél már nem fért ki a sok átszállás, így csak azokat írtam ki, amelyik az előző megállóban még nem volt. (A legtöbb utas az első lehetőségnél átszáll az adott járatra, így elég az első esetben kiírni)

   1. Egy Debreceni – nem mindig szállnak át az utasok az első megállóban, jellemzőbb a kényelmes, közös megállóban átszállás.

   2. Igen láttam 🙁
    Egyébként én ismerem a H5-ös vonalra a monitorokat felszerelő vállalkozót, ő is debreceni fickó. Mondott róluk néhány jó sztorit. Most az a lényeg, hogy megy a vita a ki ködbérezzen kit című játék, és a kijelzők működtetése még mindig nem megoldott… csak idő közben néhányat összetörtek.

    __

    Az átszállási lehetőségekről:
    Én is hajlamos vagyok ott átszállni, ahhol van pad, de ennek a feltűntetését már nyílván nem várom el. Aztán én is ismerek ilyen csomópontokat, ahhol akár 50 m-t is kell sétállni az átszállásjoz, de1-2 megálló megtétele után séta nélkül át lehet szállni másik járatra. Itt nyílván az egyszerűbbet kell feltűntni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .